Total bans: 320
Номер действия Модератор Номер поста Текст поста Причина
9164116844вайп
9163116586>>7 Ладно, надеюсь, не...порно
9162116757УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ...Удаление вайпа
9161116756УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ...Удаление вайпа
9160116755УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ...Удаление вайпа
9159116754УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ...Удаление вайпа
9158116753УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ...Удаление вайпа
9157116750 УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБО...Удаление вайпа
9156116749 УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБО...Удаление вайпа
9155116746 УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБО...Удаление вайпа
9154116745 УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБО...Удаление вайпа
9153116743 УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБО...Удаление вайпа
9152116742 УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБО...Удаление вайпа
9151116741 УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБО...Удаление вайпа
9150116738 УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБО...Удаление вайпа
9149116736 УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБО...Удаление вайпа
9148116735 УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБО...Удаление вайпа
9147116734 УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБО...Удаление вайпа
9146116733 УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБО...Удаление вайпа
9145116732 УПЯЧКА СЛЕДИТ ЗА ТОБО...Удаление вайпа